Weather & Photos Around the Farm http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/ Weather & Photos Around the Farm Sunset http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656306 179656306 Winter 2013 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656309 179656309 October 2012 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656310 179656310 May 2013 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656313 179656313 May 2013 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656314 179656314 May 2013 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656315 179656315 New waterline May 2011 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703791 179703791 Winter 2011 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703716 179703716 Spring 2012 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703717 179703717 Winter 2012 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703718 179703718 Winter 2012 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703719 179703719 Winter 2012 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656307 179656307 Hank http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656308 179656308 Beef Steer http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656311 179656311 Arial shot Rare Feathers Farm 2007 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179656312 179656312 Wild turkeys! Fall 2010 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703792 179703792 Winter Rainbow (on a clear day?) http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703715 179703715 Oden Road Fire 2009 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=179703841 179703841 October 13, 2013 http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=185670523 185670523 Super storm This was taken the same day that Omak had what appeared to be a tornado... http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=188654530 188654530 Summer 2014 Small coop from the north side. http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=193672791 193672791 Summer 2014 Small coop from the north side. http://www.rarefeathersfarm.com/apps/photos/photo?photoID=193672792 193672792